Wuwijański plan

WordPress is continually under development. Currently, work is underway on Phase 2 of the Gutenberg project. The Gutenberg project is a reimagination of the way we manage content on the web. Its goal is to broaden access to web presence, which is a foundation of successful modern businesses. Phase 1 was the new block editor, which was released in WordPress 5.0, you can see that in action here. In 2021 we’re focusing on merging full site editing (Phase 2) into WordPress which brings block editing to the entire site, not just posts and pages. For more information on full site editing, its components, and other active feature work, check out the Feature Projects Overview page.

Za lěto 2021 ma projekt někotare wjelike wobrazowe cele, ako jo w toś tom pśinosku wuwjeźone:

  • Full site editing: Bring into the Gutenberg plugin, and subsequently WordPress Core, the ability to edit all elements of a site using Gutenberg blocks. This will include all in-progress features designed to help existing users transition to Gutenberg as well. Scope/Timeline: MVP in the plugin by April 2021, v1 in Core by WordPress 5.8.
  • LearnWP: Enable WordPress skills-leveling by providing workshops, pre-recorded trainings, and self-serve learning opportunities on learn.wordpress.org. Scope/Timeline: regularly publish new workshops and lesson plans, maintain a high pass rate on workshop quizzes to establish learner success and comprehension.
  • Contributor tools: Decrease the manual overhead of maintenance work for teams through better tooling. Scope/Timeline: Varied, and pending additional testing.

Cośo sobu cyiniś? Źiśo dalej k Make WordPress! Trjebamy pśecej dalšne luźe, kótarež pomagaju, WordPress pśełožowaś, designowaś, dokumentěrowaś, wuwijaś a zwikowaś.

Tuchylu planowane wózjawjenja

How su aktualne planowane wózjawjenja a wótkaze k jich danym milikam w našom zmólkowem slěźaku. Pódane datumy su za diskusiju a planowańske zaměry a póstajaju se z bližecym se wózjawjeńskim terminom.

Wersija Planowany
5.9 (Trac) December 2021

Za dalšne informacije wó wózjawjeńskem planje cytajśo pšosym pśinosk wó nachylnem wózjawjeńskem kalendarjom za 2020 - 2021 na Make WordPress Core.

Mjasec pśed wózjawjenim se nowe funkcije zamarznu a fokus jo cele na zawěsćenju kwality wózjawjenja, aby se zmólki pórěźili a se kod za wugbaśowymi problemami pśepytował.

Móžośo pśeglěd zajźonych wózjawjenjow na našem wersijowem boku wiźeś.

Dłujkodobny wuwijański plan

Phase 2 of Gutenberg won’t be finished when it’s merged into WordPress. The work to gather feedback and iterate based on user needs will continue after WordPress 5.8 is released. As a reminder, these are the four phases outlined in the Gutenberg project:

Styri faze Gutenberg

  1. Lažčejše wobźěłowanje – Južo we WordPress k dispoziciji, ze stajnymi pólěpšenjami
  2. Pśiměrjenje – dopołne wobźěłowanje sedłow, blokowe mustry, blokowy zapis, drastwy na zakłaźe drastwow
  3. Zgromadne źěło – Intuitiwnjejša móžnosć, aby wopśimjeśe gromaźe pisało
  4. Wěcejrěcny – jědrowa implementacija za wěcejrěcne sedła