Domains

Z rozdźělnych pśicynow nastupajucy našu wikowu marku, pšosymy, jolic cośo sedło wó WordPress abo nastupajucy jen zachopiś, až njewužywaśo słowo „WordPress“ w domenowem mjenju. Wopytajśo „wp“ město togo wužywaś, abo drugu wariantu. Njejsmy pšawizniki, ale wjelgin dobre su nam k wěsći dali, až musymy to cyniś, aby my našu wikowu marku šćitali. Wjele wužywarjow ma teke groniło, až maju to za zmótane.

Jolic južo maśo domenu, kótaraž słowo „WordPress“ wopśimujo, jo dalejpósrědnjenje k ekwiwalentoju „wp“ w pórěźe, tak dłujko ako wužywarje to wiźe a wašo wabjenje słowo „WordPress“ njewopśimujo a na dłujki cas wy měł rozwažyś, staru domenu na załožbu pśenosowaś.

„WordPress“ w póddomenach jo w pórěźe, na pśikład wordpress.pśikład.com, mamy jano pśi domenach nejwušeje rowniny wobmyslenja.

Smy to kuždemu gronili, kótaryž gdy jo se nas pšašał za tym, až smy kśěli to wózjawiś, aby wěcej luźi toś te pšawidła znało.

<płakaś>Druge domeny słowo WordPress wužywaju!</płakaś>

Jolic wóne njejsu WordPress.com, WordPress.net, WordPress.org, WordPress.tv abo WordPressFoundation.org, njejsu dowólone, wy měł se z wobsejźarjami z pokazom na tós ten bok do zwiska stajiś. Wiźimy to zwětšego pla spamowe sedła, kótarež tykace a drastwy rozšyrjaju, kótarež škódnu software wopśimuju, z kótarymiž njocośo se nejskerjej do zwiska pśinjasć.