Wobstarajśo se WordPress

Wužywajśo software, kótaraž wušej 43 % weba góni.

Daju někotare móžnosći, se WordPress wobstarać. Nejlažčejša jo pśez hostingowego póbitowarja, ale wótergi jo luźam z techniskim nazgónjenim lubše, je same ześěgnuś a instalěrowaś.

Tak a znak móžośo swój WordPress z webwobglědowakom a z našymi mobilnymi nałoženjami wužywaś.

Njezapłaśny a teke dermotny

Ześěgniśo WordPress a wužywajśo jen na swójom sedle.