Etiketa

W projekśe wótwórjonego žrědła WordPress rozmějomy, až naš nejwětšy kapital jo zgromaźeństwo, kótarež spěchujomy. Projekt, ako cełk, toś tym zakładnym filozofiskim principam z The Cathedral and The Bazaar (engelski) slědujo.

  • Pśinoški k projektoju wótwórjonego žrědła WordPress su k wužytkoju zgromaźeństwa WordPress ako cełk, nic wěstych pśedewześow abo jadnych samych. Wšykne akcije wuwjeźone wót sobustatkujecego měli se w nejlěpšem zajije zgromaźeństwa staś.
  • Wobźělenje na projekśe wótwórjonego žrědła WordPress jo za wše wótwórjone, kótarež kśě se ppśizamknuś, njeźiwajucy na zamóžnosć, nazgónjenje, financielny status abo druge kriterije.
  • Projekt wótwórjonego žrědła WordPress jo zgromaźeństwo dobrowólnikow. Samo w padach, źož se sobustatkujuce pśez pśedewześa sponsoruju, se toś ten cas k wužytkoju cełego zgromaźeństwa wótwórjonego žrědła pósćijo.
  • Kuždy cłonk zgromaźeństwa móžo projektoju swój cas pósćiś a k njomu w někakej formje pśinosowaś, na pśikład design, kod, dokumentacija, wuwijanje zgromaźeństwa atd. Za dalšne informacije cytajśo na make.wordpress.org.
  • Zgromaźeństwo wótwórjonego žrědła WordPress se wó wjelerakosć stara. Procujomy se wó zdźaržanje wabjeceje wokoliny, źož kuždy móžo se zapśimjony cuś a komunikacija jo bźez diskriminacije, šćuwanja k namocy, spěchowanja gramoty a wótpokazujucego zaźaržanja.

Tuchylu se zaźaržański kodeks pó cełem projekśe napórajo, aby my mógli wěstotu swójich sobustatkujucych zawěsćiś.

Zmakanja se w kanalu Slack #community-team pśewjeduju, a protokole se w blogu Make Community wózjawjaju.