Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet waše komentary a zapódaśa kontaktnego formulara z našeju globalneju spamoweju datoweju banku pśirownujo, aby wašomu sedłoju wózawjanje złosnego wopśimjeśa zawoborał. Móžośo komentarowy spam, kótryž Akismet namakajo, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swójogo bloga pśekontrolěrowaś.

Głowne funkcije Akismeta su:

 • Pśeglědujo wšykne komentary a wufiltrujo te, kótarež ako spam wuglědaju.
 • Kuždy komentar ma statusowu historiju, aby wy mógał lažko wiźeś, kótare komentary su se namakali abo wulašowali pśez Akismet a kótare su byli spam a kótare jo moderator wóznamjenił ako njespam.
 • URL se we wopśimjeśu komentara pokazuju, aby se schowane abo błuźece wótkaze namakali.
 • Moderatory mógu licbu pśizwólonych komentarow kuždego wužywarja wiźeś.
 • Zachyśeńska funkcija, kótaraž nejgóršy spam ned blokěrujo, aby platowy rum zažariła a wašo sedło póspěšyła.

PS: Napominaju wam se API-kluc za Akismet.com wobstaraś a jen wužywaś, gaž jo aktiwěrowany. Kluce su dermotne za wósobinske blogi; abonementy z płaśenim su za pśedewześa a komercielne sedła k dispoziciji.

Instalacija

Nagrajśo tykac Akismet k swójomu blogoju, aktiwěrujśo jen a zapódajśo pón swój API-kluc za Akismet.com.

1, 2, 3: Sćo gótowy!

Reviews

9. decembra 2020
Easy to use. Options are quite straightforward which can be configured easily.
2. decembra 2020
I so often see wordpress sites being spammed like crazy. My experience that even with only askimet as plugin, you prevent all of those tacky spams. It's a simple plugin, but I need it and has never disappointed me.

5++

2. decembra 2020
I can't believe that people spam WP in 2020, without knowing the result will be 0. Glad that Akismet is doing all the hard work to keep it down to 0.
Read all 911 reviews

Sobustatkujuce a wuwijarje

“Akismet Spam Protection” has been translated into 71 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet Spam Protection” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

4.1.8

Wózjawjeński datum – 6. januara 2021

 • Felujuce póla we wołanjach submit-spam a submit-ham su se pórěźili, kótarež mógli k reducěrowanej dokradnosći wjasć.
 • Wužyśe zestarjoneje funkcije jQuery jo se pórěźiło.

4.1.7

Wózjawjeński datum – 22. oktobra 2020

 • Chórgoj „Wašo konto Akismet konfigurěrowaś“ w administratorowej wobrazowce komentarow pokazaś, źož jo relewantne naspomnjeś, jolic Akismet njejo konfigurěrowany.
 • Njewužywajśo wp_blacklist_check, gaž nowa funkcija wp_check_comment_disallowed_list jo k dispoziciji.

4.1.6

Wózjawjeński datum – 4. junija 2020

 • Tłocašk „Za spamom kontrolěrowaś“ se znjemóžnja, daniž se bok njezacytujo, aby se zmólkow pśi pśeklikanju wobinuło, aby se kóńcny dypk cakańskego rěda direktnje znowego pśekontrolěrował.
 • Jo se filter pśidał „akismet_enable_mshots“, aby wuskokujuce wokna fotow wobrazowki pśi wobźěłowanju boka administratora znjemóžnił.

Glejśo pšosym za starše zapiski protokola změnow pśidatnu dataju changelog.txt, kotaruž tykac sobu pśinjaso.