Akismet Spam Protection

Wopisanje

Akismet waše komentary a zapódaśa kontaktnego formulara z našeju globalneju spamoweju datoweju banku pśirownujo, aby wašomu sedłoju wózawjanje złosnego wopśimjeśa zawoborał. Móžośo komentarowy spam, kótryž Akismet namakajo, na administratorowej wobrazowce „Komentary“ swójogo bloga pśekontrolěrowaś.

Głowne funkcije Akismeta su:

  • Pśeglědujo wšykne komentary a wufiltrujo te, kótarež ako spam wuglědaju.
  • Kuždy komentar ma statusowu historiju, aby wy mógał lažko wiźeś, kótare komentary su se namakali abo wulašowali pśez Akismet a kótare su byli spam a kótare jo moderator wóznamjenił ako njespam.
  • URL se we wopśimjeśu komentara pokazuju, aby se schowane abo błuźece wótkaze namakali.
  • Moderatory mógu licbu pśizwólonych komentarow kuždego wužywarja wiźeś.
  • Zachyśeńska funkcija, kótaraž nejgóršy spam ned blokěrujo, aby platowy rum zažariła a wašo sedło póspěšyła.

PS: Napominaju wam se API-kluc za Akismet.com wobstaraś a jen wužywaś, gaž jo aktiwěrowany. Kluce su dermotne za wósobinske blogi; abonementy z płaśenim su za pśedewześa a komercielne sedła k dispoziciji.

Instalacija

Nagrajśo tykac Akismet k swójomu blogoju, aktiwěrujśo jen a zapódajśo pón swój API-kluc za Akismet.com.

1, 2, 3: Sćo gótowy!

Reviews

18. oktobra 2020
its really help me avoid all the spam comments with link to their spam website ... Thanks
14. oktobra 2020
I already had problems with spammers on my site and after configure and using Akismet Anti-Spam plugin all went and it saved my time. This is a plugin that every WordPress website needs.
2. oktobra 2020
Don't have comments enables on my site. So, don't need this plugin. But can't delete it! Tried a lot of times - gets deactivated, but doesn't allow deletion. Help, WordPress!
Read all 911 reviews

Sobustatkujuce a wuwijarje

“Akismet Spam Protection” has been translated into 70 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet Spam Protection” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

4.1.7

Release Date – 22 October 2020

  • Show the „Set up your Akismet account“ banner on the comments admin screen, where it’s relevant to mention if Akismet hasn’t been configured.
  • Don’t use wp_blacklist_check when the new wp_check_comment_disallowed_list function is available.

4.1.6

Wózjawjeński datum – 4. junija 2020

  • Tłocašk „Za spamom kontrolěrowaś“ se znjemóžnja, daniž se bok njezacytujo, aby se zmólkow pśi pśeklikanju wobinuło, aby se kóńcny dypk cakańskego rěda direktnje znowego pśekontrolěrował.
  • Jo se filter pśidał „akismet_enable_mshots“, aby wuskokujuce wokna fotow wobrazowki pśi wobźěłowanju boka administratora znjemóžnił.

Glejśo pšosym za starše zapiski protokola změnow pśidatnu dataju changelog.txt, kotaruž tykac sobu pśinjaso.