Sćelśo swóju drastwu abo drastwowu aktualizaciju do zapisa

Waša drastwa se za pśeglědowanje zapódajo, nježli až se w oficielnem zapisu drastwow WordPress.org wózjawijo.

Cytajśo pominanja, nježli až drastwu nagrawaśo.

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Themes Team handbook page.

Nježli až móžośo nagraś, musyśo se pśizjawiś.

Kak se drastwowa aktualizacija nagrawa

Jolic drastwowu aktualizaciju nagrawaśo, pówušćo wersiju w style.css a nagrajśo dataju theme-name.zip hyšći raz, rowno tak ako to z noweju drastwu cyniśo.