Lisćina drastwow

Filtrowanje pó:
Wobźěłaś

Wugótowanje

Funkcije

Tema

Slědk k lisćinje drastwow

Twenty Twenty-One

Wót WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 2.1

Slědna aktualizacija: 16. januara 2024

Aktiwne instalacije: 500.000+

Wersija WordPress: 5.3 abo nowša

PHP-wersija: 5.6 abo nowša

Startowy bok drastwy

Twenty Twenty-One jo proznx płat za waše ideje a cyni blokowy editor k wašej nejlěpšej šćotce. Z nowymi blokowymi mustrami, kótarež wam zmóžnjaju, rědne wugótowanje za sekundy napóraś, daju měke barwy a spódobny – a tola bźezcasny – design wašo źěło zabłyšćiś. Cyńśo krotku turu! Gledajjśo, kak Twenty Twenty-One gódnotu wašogo portfolija, wobchodnego websedła abo wósobinskego bloga pówušujo.

Žedne drastwy namakane. Wopytajśo druge pytanje.