Lisćina drastwow

Filtrowanje pó:
Wobźěłaś

Wugótowanje

Funkcije

Tema

Slědk k lisćinje drastwow

Twenty Twenty

Wót WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 2.6

Slědna aktualizacija: 2. apryla 2024

Aktiwne instalacije: 300.000+

Wersija WordPress: 4.7 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowy bok drastwy

Naša standardna drastwa 2020 jo tak nacerjona, aby se fleksibelnosć blokowego editora połnje zwužytkowała. Organizacije a pśedewześa maju móžnosć, z pomocu kupkowych a słupowych blokow dynamiske zachopne boki z bźezkóńcnymi wugótowanjami napóraś. Centrěrowany wopśimjeśowy słup a derje pśiměrjona typografija ju perfektnu za tradicionelne blogi cynje. Dopołne editorowe pśedłogi wam dobre pśedstajenje wó tom dawaju, kak wopśimjeśe wuglěda, samo, nježli až jo wózjawijośo. Móžośo swójomu sedłoju wósobinsku notu daś, gaž slězynowe barwy a akcentowu barwu w pśiměrjeńskem rěźe změnjaśo. Barwy wšych elementow na wašom sedle se awtomatiski na zakłaźe wubranych barwow wulicuju, aby se wusoki bźezbarierny barwowy kontrast za waše woglědowarje zawěsćił.

Žedne drastwy namakane. Wopytajśo druge pytanje.