Lisćina drastwow

Filtrowanje pó:
Wobźěłaś

Wugótowanje

Funkcije

Tema

Slědk k lisćinje drastwow

Twenty Seventeen

Wót WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 3.6

Slědna aktualizacija: 2. apryla 2024

Aktiwne instalacije: 500.000+

Wersija WordPress: 4.7 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowy bok drastwy

Twenty Seventeen wašo sedło z głowowym wideo a gnujuce wobraze k žywjenjeju zbuźijo. Z fokusom na wobchodne sedła pokazujo někotare wótrězki na startowem boku ako teke asistenty, nawigaciske menije a menije za socialne seśi, logo a wěcej. Personalizěrujśo jogo asymetriske kśidno ze swójskeju barboweju šemu a prezentěrujśo swójo multimedijowe wopśimjeśe z pśinoskowymi formatami. Naša standardna drastwa za 2017 wjelicnje we wjele rěcach funkcioněrujo, za wšykne zamóžnosći a na kuždem rěźe.

Žedne drastwy namakane. Wopytajśo druge pytanje.