Lisćina drastwow

Filtrowanje pó:
Wobźěłaś

Wugótowanje

Funkcije

Tema

Slědk k lisćinje drastwow

Twenty Nineteen

Wót WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Wersija: 2.7

Slědna aktualizacija: 7. nowembra 2023

Aktiwne instalacije: 100.000+

Wersija WordPress: 4.7 abo nowša

PHP-wersija: 5.2.4 abo nowša

Startowy bok drastwy

Naša standardna drastwa 2019 jo se wuwiła, aby móc blokowego editora demonstrěrowała. Bitujo swójske stile za wšykne standardne bloki a jo tak strukturěrowany, až wšykno, což w editorje wiźiśo, teke na swójom websedle wiźiśo. Twenty Nineteen jo se wuwiła, aby se na wjeliku licbu websedłow pśiměriła, wšojadno, lěc fotoblog wjeźośo, nowy wobchod startujośo abo za wšě wužytnu organizaciju pódpěraśo. Z wjele proznym rumom a modernymi nadpismami w pismje bźez serifow, zjadnośona z klasiskim běžecym tekstom w pismje ze serifami, wóna na wobrazowkach wšych wjelikosćow rědnje wuglěda.

Žedne drastwy namakane. Wopytajśo druge pytanje.