WordPress.org

Plugin Directory

reSmush.it : The original free image compressor and optimizer plugin

Statistika

Aktiwne wersije

Ześěgnjenja na źeń

Historija ześěgnjenjow


Rozšyrjone nastajenja

Toś ten wótrězk jo jano za nazgónjone wužywarje a wuwijarje myslony. Pśedstajaju se how jano za testowe a kubłańske zaměry.

Pjerwjejšne wersije

Pjerwjejšne wersije tykacow njejsu snaź wěste abo stabilne. Njeměli se na aktiwnych websedłach wužywaś.

Pšosym wubjeŕśo wěstu wersiju za ześěgnjenje.

Ześěgnuś