Wobchod

Wobchod WordPress Lěc sćo nazgónjony fanatikaŕ WordPress lěc se rowno rozgrěwaśo, njasćo swóju zagórjetosć za WordPress z gjardosću. Officielny wobchod WordPress shirty a pulowry z kapucu w rozdźělnych designach a barwach pśedawaju, wuśišćanych na materialu socialnje zagronitych pśedewześow.

Wobchod ma teke druge produkty pšawidłownje w sortimenśe na pśedań.

Nabranki z toś tych pśedanjow pomagaju, kosty wurownaś, kótarež za póbitowanje dermotnych wórow (pśitykacki, nalipki atd.) za WordCampi a zmakanja WordPress w cełem swěśe nastawaju.

Pokažćo pótakem swóju zagórjetosć a rozšyŕśo powěsć &ndash wobstarajśo se źinsa swóje wóry WordPress.